Етаноловий екстракт шовковиці послаблює порушення ліпідного обміну та дисбаланс адипокінів у дієті з високим вмістом жиру.

н/д PMID: Nutr Res Pract. 2022 груд.; 16 (6): 716-728. Epub 2022, 9 травня. PMID: 36467763 Назва анотації: Етаноловий екстракт шовковиці (L.) зменшує порушення метаболізму ліпідів і дисбаланс адипокінів у щурів, які харчуються з високим вмістом жиру. Анотація: ІНФОРМАЦІЯ/ЦІЛІ: Незбалансований адипокіновий профіль при ожирінні підвищує сприйнятливість до пов’язаних із ожирінням кардіометаболічних змін, включаючи діабет 2 типу, гіпертензію, дисліпідемію та неалкогольну жирову хворобу печінки. Повідомлялося, що рослина шовковиці має такі переваги для здоров’я, як гіполіпідемічні та гепатопротекторні ефекти. У цьому дослідженні вивчали вплив етанолового екстракту плодів шовковиці (L.) на дисліпідемію, стеатоз печінки та дисбаланс адипокінів у відповідь на дієту з високим вмістом жиру. МАТЕРІАЛИ/МЕТОДИ. Самців щурів Sprague-Dawley віднесли до однієї з 4 груп по 6 щурів у кожній і годували або контрольною дієтою (CON), дієтою з високим вмістом жиру (HFD), або дієтою з високим вмістом жиру з MBEE 150 мг. /кг/добу (LMB) або 300 мг/кг/добу (HMB). Активність тригліцеридів (ТГ), загального холестерину (ЗХ), холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС-ЛПВЩ), активності аланінамінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ) вимірювали спектрофотометрично. Рівні лептину, адипонектину та інгібітора активатора плазміногену-1 (PAI-1) визначали за допомогою імуноферментного аналізу. РЕЗУЛЬТАТИ. Рівні ТГ у плазмі були подібними в 4 групах. Рівні холестерину в плазмі та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) і співвідношення ТС/ХС-ЛПВЩ підвищилися в групі HFD порівняно з групою CON, тоді як ці значення знизилися в групі LMB (<0,05), що вказує на те, що MBEE мав гіполіпідемічний ефект. ХС ЛПВЩ знизився в групі HFD, але MBEE не вплинув на рівень ХС ЛПВЩ. Щури HFD значно підвищили печінкові рівні ТГ і холестерину, а також активність АЛТ і АСТ у плазмі крові порівняно з групою CON. Рівень ТГ в печінці та активності АЛТ і АСТ були помітно знижені під час лікування MBEE. Група HFD показала вищий рівень PAI-1, тоді як лікування MBEE, особливо в групі HMB, значно знизило рівень лептину та співвідношення лептин/адипонектин і PAI-1/адипонектин. Ці результати показують, що MBEE змінив дисбаланс між про- та протизапальними адипокінами на більш протизапальний стан. ВИСНОВКИ: MBEE може захищати від аномального метаболізму ліпідів і стеатозу печінки, викликаного дієтою з високим вмістом жирів, знижуючи рівень холестерину в плазмі, ХС-ЛПНЩ і ХС/ХС-ЛПВЩ, а також ТГ печінки. Ці результати пов’язані з регулюючим ефектом MBEE на співвідношення лептин/адипонектин і PAI-1/адипонектин.

Leave a Comment