Гліциризин пом’якшує гостре ураження легень шляхом інгібування запалення NLRP3.

PMID: J Ethnopharmacol. 1 березня 2023 р.; 303:115948. Epub 2022, 21 листопада. PMID: 36423713 Назва анотації: Гліциризин пом’якшує гостру травму легень шляхом пригнічення запалення NLRP3 in vitro та in vivo. Анотація: ЕТНОФАРМАКОЛОГІЧНА АКТУАЛЬНІСТЬ: Glycyrrhiza glabra L. – це широко використовуваний традиційний китайський лікарський засіб з жарознижувальною, детоксикаційною, антибактеріальною та терапевтичною діями проти різних захворювань, у тому числі захворювань печінки. Гліциризин (GL), найважливіший діючий інгредієнт Glycyrrhiza glabra L., має протизапальну дію. Проте протизапальний ефект GL ще належить визначити. МЕТА ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: Отже, це дослідження було проведено, щоб виявити вплив і механізм дії GL на ALI. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ: Експерименти на клітинах створили модель in vitro LPS-індукованих макрофагів RAW 264.7 для перевірки механізму. Рівні NO, PEG і запальних цитокінів оцінювали методом ELISA. Рівні експресії білків, пов’язаних із сигнальним шляхом NF-κB та інфламмасомою NLRP3, визначали Вестерн-блоттингом. Ядерну транслокацію NF-κB p65 і ASC перевіряли за допомогою імунофлуоресцентного аналізу. Було оцінено інгібуючу дію інгібітора NLRP3 MCC950 на макрофаги. Самці мишей BALB/C були відібрані для встановлення моделі ALI. Експеримент був випадковим чином розділений на п’ять груп: контроль, ALI, GLL, GLH і DEX. Патологічні зміни досліджували за допомогою фарбування H&E. Вагове співвідношення легких W/D, MPO та запальних цитокінів оцінювали за допомогою ELISA. Рівні експресії білків, пов’язаних із сигнальним шляхом NF-κB або інфламмасомою NLRP3, аналізували методом вестерн-блоттингу. РЕЗУЛЬТАТИ: тут ми демонструємо, що GL послаблює запалення, оксид азоту, IL-18, IL-1β, TNF-α, IL- 6, а також рівні PGE і проникність альвеолярного епітеліального бар’єру в макрофагах і мишах, заражених LPS. Крім того, GL пригнічує ініціацію та активацію запалення NLRP3 і активацію сигнального шляху NF-κB. ВИСНОВОК: це дослідження демонструє, що GL може полегшити запалення ALI шляхом втручання в сигнальний шлях запалення NF-κB/NLRP3.

читати далі

Leave a Comment