Вплив таблетки часникового порошку на товщину інтими-медіа сонної артерії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

PMID: Nutr Health. Квітень 2013; 22 (2): 143-55. Epub 2015 Jan 8. PMID: 25573347 Назва анотації: Вплив таблетки часникового порошку на товщину інтими-медіа сонної артерії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: попереднє рандомізоване контрольоване дослідження. Анотація: ІНФОРМАЦІЯ/ЦІЛІ. Це дослідження було розроблено для того, щоб дослідити, чи можуть таблетки з часниковим порошком у доповненні до традиційного лікування впливати на товщину інтими-медіа сонної артерії (CIMT) і ліпопротеїни та ліпіди плазми у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС). СУБ’ЄКТИ/МЕТОДИ. Рандомізоване, плацебо-контрольоване клінічне дослідження було проведено за участю 56 пацієнтів із ІХС у віці від 25 до 75 років. Пацієнти були випадковим чином розділені на дві групи: часникова група (n = 27), яка отримувала таблетки часникового порошку (1200 мкг аліцину/таб.) двічі на день, і група плацебо (n = 29), яка отримувала плацебо протягом 3 місяців. Швидкість прогресування атеросклерозу вимірювали за допомогою УЗД в режимі B як збільшення CIMT. РЕЗУЛЬТАТИ: Після 3 місяців прийому таблеток часнику значення CIMT мали незначні коливання (зменшення на 0,009±0,007 мм від вихідного рівня), тоді як у групі плацебо, спостерігалося збільшення значень CIMT (збільшення на 0,04±0,01 мм від вихідного рівня). Після 3 місяців лікування середня різниця CIMT від вихідного рівня значно відрізнялася між двома групами (стор

читати далі

Leave a Comment