Вплив комбінованої транскраніальної та інтраоральної фотобіомодуляційної терапії на показники фізичних і когнітивних результатів для людей із хворобою Паркінсона.

PMID: J Alzheimers Dis. 2021; 83 (4): 1499-1512. PMID: 34092640 Назва анотації: Вивчення ефекту комбінованої транскраніальної та інтраоральної фотобіомодуляційної терапії протягом чотиритижневого періоду на показники фізичних і когнітивних результатів для людей із хворобою Паркінсона: рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване пілотне дослідження. Анотація: ІНФОРМАЦІЯ: На тваринних моделях повідомлялося про нейропротекторію проти дегенерації хвороби Паркінсона за допомогою фотобіомодуляції, але справжніх плацебо-контрольованих досліджень на людях не було опубліковано. МЕТА: Зрозуміти, чи може фотобіомодуляційна терапія викликати клінічно значущі відмінності показників фізичної працездатності людей із хворобою Паркінсона. ; і яка частота лікування необхідна для ініціювання клінічних змін. МЕТОДИ: У засліпленому учасниками та оцінювачем, рандомізованому, плацебо-контрольованому пілотному дослідженні 22 учасники отримували фіктивну та/або активну лазерну фотобіомодуляцію (904 нм, 60 мВт/діод, 50 Гц) протягом 33 с у кожну з 21 точок на черепі та в ротовій порожнині один, два або три рази на тиждень протягом 4 тижнів. Дві фази лікування були розділені 4-тижневим вимиванням (Фаза 2). Фізичні показники верхніх і нижніх кінцівок оцінювали до і після кожної фази лікування. Монреальська когнітивна оцінка була оцінена до початку лікування, Фаза 1, і наприкінці лікування, Фаза 3. РЕЗУЛЬТАТИ: Монреальська когнітивна оцінка залишалася стабільною між початком і кінцем дослідження. Жодні заходи не продемонстрували статистично значущих змін. При регулярному лікуванні спіральний (письмовий) тест і динамічний кроковий тест були найбільш чутливими до змін у позитивному напрямку; і тест з 9 лунками продемонстрував мінімальну клінічно важливу різницю, яка заслуговує на подальше дослідження в більшому клінічному дослідженні з адекватною потужністю. Було відмічено ефект плацебо. ВИСНОВОК: результати підтверджують думку про те, що комбіновану транскраніальну та внутрішньоротову фотобіомодуляційну терапію необхідно застосовувати принаймні 2-3 рази на тиждень протягом принаймні чотирьох тижнів, перш ніж стане очевидним певне покращення результатів. Можуть знадобитися більш тривалі курси лікування.

читати далі

Leave a Comment