Вплив бісфенолу А та його аналогів і синдром полікістозних яєчників у жінок дітородного віку.

PMID: хемосфера. 2 грудня 2022: 137463. Epub 2022, 2 грудня. PMID: 36470355 Назва анотації: Вплив бісфенолу А та його аналогів і синдром полікістозних яєчників у жінок дітородного віку: багатоцентрове дослідження типу «випадок-контроль». Анотація: ІНФОРМАЦІЯ/ЦІЛІ: Останніми роками репродуктивна токсичність нових аналогів бісфенолу викликала великий інтерес, але ще належить визначити, чи аналоги бісфенолу впливають на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). МЕТОДИ. У цьому дослідженні використовувалися дані багатоцентрової лікарні- дослідження типу «випадок-контроль», проведене в 2014-2016 роках для вивчення зв’язку між хімічними речовинами, що порушують роботу ендокринної системи, і безпліддям у Китаї. У поточний аналіз було включено 321 випадок СПКЯ та 412 контрольних. Ми кількісно визначили сім аналогів бісфенолу в зразках сечі, включаючи бісфенол A (BPA), бісфенол AP (BPAP), бісфенол AF (BPAF), бісфенол B (BPB), бісфенол S (BPS), бісфенол P (BPP) і бісфенол Z ( БПЗ). Для оцінки зв’язку між аналогами бісфенолу та гормональними параметрами використовували кореляцію Спірмена та узагальнену лінійну регресію. Для вивчення зв’язку аналогів бісфенолу з шансами СПКЯ, множинної логістичної регресії та двох моделей із багатьма забруднювачами [quantile-based g-computation (QGC) and extreme gradient boosting (XGBoost) methods] РЕЗУЛЬТАТИ: Після коригування коваріатів BPA, BPS і BPAF позитивно корелювали з тестостероном (T) у контрольній групі (P

читати далі

Leave a Comment