Вплив бербаміну в поєднанні з ібрутинібом на проліферацію та апоптоз клітин гострого мієлоїдного лейкозу.

PMID: Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2022 груд.;30(6):1643-1649. PMID: 36476883 Назва анотації:

[Effect of Berbamine Combined with Ibrutinib on the Proliferation and Apoptosis of Acute Myeloid Leukemia Cells]. Анотація: МЕТА: Дослідити вплив комбінації бербаміну (BBM) та ібрутинібу на проліферацію та апоптоз клітин гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ) і механізм комбінованої дії. МЕТОДИ. Клітинні лінії ГМЛ обробляли BBM, ібрутинібом. і комбінації двох препаратів відповідно, метод CCK-8 використовували для виявлення швидкості інгібування проліферації клітин у кожній групі та обчислення індексу комбінації (CI). Апоптоз клітин у кожній групі виявляли за допомогою проточної цитометрії. Вестерн-блот використовували для визначення експресії споріднених білків у кожній групі. РЕЗУЛЬТАТИ: Життєздатність клітин у комбінованій групі була значно знижена, а значення ДІ ED/ED/ED

читати далі

Leave a Comment