Високоінтенсивні інтервальні тренування покращують метаболічний синдром у жінок з раком молочної залози, які отримують антрацикліни.

PMID: Scand J Med Sci Sports. 25 листопада 2022 р. Epub 25 листопада 2022 р. PMID: 36427275 Назва анотації: Високоінтенсивне інтервальне тренування покращує метаболічний синдром у жінок з раком молочної залози, які отримують антрацикліни. Анотація: ВСТУП. Хіміотерапія антрациклінами є частим методом лікування раку молочної залози, хоча вона може збільшити ризик фізіологічних побічних ефектів, таких як метаболічний синдром (MetS). Фізичні вправи використовувалися як нефармакологічна стратегія для зниження MetS. Зокрема, було показано, що високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT) покращує MetS у пацієнтів з діабетом або пацієнтів, які проходять реабілітацію серця; однак вплив HIIT на MetS та пов’язані з ним біомаркери у пацієнтів із раком молочної залози, які отримують хіміотерапію антрациклінами, раніше не досліджувався. Таким чином, ми мали на меті визначити вплив HIIT на MetS у пацієнтів з раком молочної залози, які проходять хіміотерапію антрациклінами. МЕТОДИ: Загалом 30 пацієнтів із раком молочної залози були набрані до початку лікування та рандомізовані на HIIT (n = 15) або контроль (n = 15). Група HIIT відвідувала велоспорт під наглядом 3 дні на тиждень протягом 8 тижнів. MetS оцінювали за окружністю талії, артеріальним тиском, рівнями холестерину ліпопротеїнів високої щільності (HDL-C), тригліцеридів і глюкози натще. Також вимірювали циркулюючі рівні біомаркерів, пов’язаних із MetS (загальний холестерин, інсулін, HbA1c, лептин, адипонектин і c-реактивний білок). РЕЗУЛЬТАТИ: Через 8 тижнів z-показник MetS значно покращився в групі HIIT порівняно з контрольною групою ( -7,60, 95% ДІ: від -9,08 до -6,13, с

читати далі

Leave a Comment