Високоінтенсивні тренування та шафран: вплив на експресію генів, пов’язаних з раком молочної залози.

PMID: Med Sci Sports Exerc. 2020 Липень;52(7):1470-1476. PMID: 31977642 Назва анотації: Високоінтенсивні тренування та шафран: вплив на експресію генів, пов’язаних із раком молочної залози. Анотація: МЕТА: Вправи та деякі рослинні компоненти мають протипухлинну функцію та можуть пригнічувати ріст пухлини. Однак роль цих захисних факторів у зміні експресії генів, пов’язаних з раком молочної залози, досі невідома. Таким чином, це дослідження мало на меті оцінити вплив 4-тижневого інтервального тренування високої інтенсивності (HIIT) і водного екстракту шафрану (Crocus sativus L.) (SAE) на сіртуїн-1 (SIRT1), зворотну транскриптазу теломерази людини (hTERT), та експресія гена p53 у тканині пухлини молочної залози мишей-самок, індукована клітинною лінією 4T1. МЕТОДИ: Це дослідження проводили на самках мишей BALB/c. Клітини раку молочної залози 4T1 імплантували підшкірно, і мишей випадковим чином розділили на наступні групи: контроль, HIIT, SAE, HIIT + SAE (n = 10 мишей на групу) і фіктивні (n = 4 миші на групу). Мишей умертвляли в кінці періоду втручання, і експресію SIRT-1, hTERT і p53 визначали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. РЕЗУЛЬТАТИ: рівень мРНК SIRT1 був підвищений у групі HIIT + SAE порівняно з HIIT та контрольна групи (P = 0,007 та P = 0,03 відповідно). Крім того, кількість мРНК p53 була збільшена після 4-тижневого HIIT порівняно з контрольною групою та групами HIIT + SAE в пухлинній тканині (P = 0,03 і P = 0,02 відповідно). Не було виявлено жодних змін в експресії мРНК hTERT між групами (P = 0,92). ВИСНОВКИ: Ці висновки свідчать про те, що HIIT може зменшити навантаження на пухлину через регуляцію р53, пов’язану з шляхом пригнічення пухлини. Навпаки, комбінація HIIT і SAE не змінила рівнів експресії p53 і SIRT1 і може пригнічувати ріст пухлини іншими механізмами.

читати далі

Leave a Comment