Високоінтенсивне інтервальне тренування збільшує активність SIRT1 у скелетних м’язах людини.

н/д PMID: Appl Physiol Nutr Metab. Червень 2010 р.;35(3):350-7. PMID: 20555380 Назва анотації: Високоінтенсивне інтервальне тренування збільшує активність SIRT1 у скелетних м’язах людини. Анотація: У скелетних м’язах людини було визначено вплив навчання на активність гомолога 1 (SIRT1) інформаційного регулятора типу мовчазного спаровування (SIRT1) у зв’язку з активованим проліфератором пероксисом рецептором гамма-коактиватора-1альфа (PGC-1альфа) та мітохондріальним вмістом. Шість тижнів високоінтенсивного інтервального тренування (приблизно 1 година з інтервалами 10 x 4 хвилини при 90% піковому споживанні кисню з розділенням на 2 хвилини відпочинку, 3 дні на тиждень) підвищили максимальну активність мітохондріальних ферментів у скелетних м’язах на 28–36% (цитратсинтаза, бета-гідроксіацил-коензим А дегідрогеназа та субодиниця цитохром-с-оксидази IV) і білок PGC-1alpha (16%) при вимірюванні через 4 дні після тренування. Цікаво, що загальна м’язова активність SIRT1 (31%) і активність на білок SIRT1 (58%) зросла, незважаючи на зниження білка SIRT1 (20%). Наведені дані демонструють, що індукований фізичними вправами мітохондріальний біогенез супроводжується підвищеною активністю SIRT1 у скелетних м’язах людини.

Leave a Comment