Вивчення можливої ​​мітозахисної та нейропротекторної ефективності тимохінону, бетаніну та вітаміну D проти індукованого цитарабіном мітохондріального порушення та нейротоксичності.

PMID: J Biochem Mol Toxicol. 23 листопада 2022: e23256. Epub 2022, 23 листопада. PMID: 36419121 Назва анотації: Вивчення можливої ​​мітозахисної та нейропротекторної ефективності тимохінону, бетаніну та вітаміну D проти спричинених цитарабіном мітохондріальних порушень і нейротоксичності в мозку щурів. Анотація: Було припущено, що цитарабін (Ara-C) індукує токсичність через мітохондріальну дисфункцію та окислювальний стрес. Тому ми припустили, що мітохондріальні захисні агенти та антиоксиданти можуть зменшити нейротоксичність, спричинену цитарабіном. З цією метою 48 самців щурів лінії Вістар розподілили на вісім рівних груп, включаючи контрольну групу, групу Ara-C (70 мг/кг, внутрішньовенно), групу Ara-C плюс бетанін (25 мг/кг, внутрішньовенно), Ara-C плюс група вітаміну D (500 ОД/кг, внутрішньовенно), група Ara-C плюс тимохінон (0,5 мг/кг, внутрішньовенно), група бетаніну, група вітамінів і група тимохінону. Вимірювали активність ацетилхолінестерази (AChE) і бутирилхолінестерази (BChE), концентрацію антиоксидантів (відновлений глутатіон і окислений глутатіон), біомаркери окисного стресу (малондіальдегід), параметри мітохондріальної токсичності, а також гістопатологічні зміни в тканинах мозку. Наші результати показали, що вплив Ara-C значно знижує активність мозкових ферментів (AChE і BChE), рівні антиоксидантних біомаркерів (GSH) і функції мітохондрій, але помітно підвищує рівні біомаркерів окисного стресу (MDA) і мітохондріальної токсичності. Майже всі згадані раніше параметри (особливо мітохондріальна токсичність) були отримані бетаніном, вітаміном D і тимохіноном порівняно з групою Ara-C. Ці результати переконливо вказують на те, що введення бетаніну, вітаміну D і тимохінону забезпечує адекватний захист від нейротоксичності, спричиненої Ara-C, шляхом модуляції окисної, антиоксидантної активності та мітохондріальних захисних (мітопротекторних) ефектів.

читати далі

Leave a Comment