Антифіброзний ефект кверцетину на фібробласти голосової складки, індуковані TGF-β1.

PMID: Am J Transl Res. 2022; 14 (12): 8552-8561. Epub 2022, 15 грудня. PMID: 36628236 Назва анотації: Антифіброзний ефект кверцетину на фібробласти голосової складки, індуковані TGF-β1. Анотація: МЕТА: дослідити вплив кверцетину на фібробласти голосової складки, індукований TGF-β1 і пошкодження голосової складки. МЕТОДИ: вплив кверцетину на колаген типу I (COL-I), колаген типу III (COL-III) і Експресію фібронектину (FN) у фібробластах голосової складки людини, індукованих трансформуючим фактором росту-β1 (TGF-β1), досліджували за допомогою кількісної полімеразної ланцюгової реакції зворотної транскрипції та імуноферментного аналізу. Для оцінки впливу кверцетину на проліферацію клітин використовували набір для підрахунку клітин Cell Counting Kit-8. Розроблено модель ушкодження голосової складки щура. Ці щури були розділені на контрольну групу, модельну групу та групу кверцетину. Патоморфологічні спостереження за фарбуванням гематоксиліном-еозином, щільність фібробластів та індекс гіпертрофії порівнювали між трьома групами. РЕЗУЛЬТАТИ: у порівнянні з клітинами, які не отримували TGF-β1, рівні експресії мРНК і білка COL-I, COL-II та FN та здатність до проліферації у TGF-β1-індукованих фібробластах голосової складки людини були збільшені (усі P

читати далі

Leave a Comment