Антиоксидантні та протизапальні властивості гідроксилу сафлору жовтого при діабетичній нефропатії.

PMID: Front Pharmacol. 2022;13:929169. Epub 2022, 11 серпня. PMID: 36034830 Назва анотації: Антиоксидантні та протизапальні властивості гідроксилу сафлору жовтого при діабетичній нефропатії: мета-аналіз рандомізованих контрольованих досліджень. Анотація: Діабетична хвороба нирок (ДХН) — хронічне прогресуюче захворювання, яке є основною причиною хронічної хвороби нирок (ХХН). Надвиробництво активних форм кисню (АФК) і запальна реакція, як важливий патогенез DKD, вважаються центральними медіаторами прогресування DKD. Рослинні продукти все частіше застосовуються як антиоксиданти та протизапальні засоби. З них вплив гідроксилу сафлору жовтого А (HSYA) на окислювальний стрес і запальні реакції поступово досліджувався для лікування DKD, що може надати нові знання про лікування DKD і сприяти його застосуванню в клінічній практиці. Ми шукали CNKI, китайський База даних біомедичної літератури, база даних Wanfang, PubMed і Embase з дати створення бази даних до 22 квітня 2022 року. Література, включена в наше дослідження, була рандомізованим контрольованим дослідженням (РКД) з використанням HSYA для лікування DKD. Ми провели мета-аналіз, обчисливши стандартну середню різницю (SMD) з 95% довірчим інтервалом (CI). Метод оберненої дисперсії з випадковим ефектом використовувався в нашому мета-аналізі за допомогою програмного забезпечення Stata та програмного забезпечення RevMan. Загалом у цей мета-аналіз було включено 31 статтю з 31 групою, що містить 2487 учасників. Об’єднані результати показали статистичне покращення таких показників: рівень глюкози в крові натще (FBG), глюкоза в крові після прийому їжі (PBG), азот сечовини крові (BUN), рівень екскреції альбуміну з сечею (UAER), креатинін сироватки (SCR), гіперчутливий C- реактивний білок (hsCRP), інтерлейкін-6 (IL-6), фактор некрозу пухлини-α (TNF-α), інсулін натще (FINS), загальний холестерин (TC), тригліцериди (TGs), гемоглобін A1c (HbA1C), гомеостаз модель оцінки резистентності до інсуліну (HOMA-IR) і малонового діальдегіду (MDA). HSYA може ефективно лікувати ДЗЗ шляхом інгібування запальних реакцій і окислювального стресу, зниження рівня глюкози в крові та ліпідів крові та покращення показників функції нирок. Однак у майбутньому все ще потрібні додаткові РКД, щоб додатково продемонструвати вплив HSYA на біомаркери окисного стресу та запальних реакцій у пацієнтів із ДЗН через низьку якість та малий розмір вибірки літератури, включеної до цього дослідження. PROSPERO: CRD 42021235689 .

читати далі

Leave a Comment